Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. 
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianivea nivea

October 09 2018

Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viausmiechprosze usmiechprosze

October 07 2018

5853 4005 500
Reposted fromsilence89 silence89 viabadblood badblood
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan

September 25 2018

7866 16df 500
Reposted frompleple pleple viapersona-non-grata persona-non-grata
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viazupkaaa zupkaaa

September 24 2018

0265 12ec
Reposted fromnazarena nazarena viakonwalia konwalia
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viabadblood badblood
1745 e416 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
3148 abcc
Reposted fromobliviate obliviate viasistersofmercy sistersofmercy
Wielu ludzi wkracza w nasze życie zupełnie przypadkowo. Niektórzy pojawiają się na kilka dni, inni niekiedy nawet tylko na kilka godzin. Nieliczni pozostają z nami na zawsze. To nie zdarza się często, ale się zdarza.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viagingerowaa gingerowaa
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viacasanovared casanovared

May 12 2018

Jeśli ktoś zostawił Cię w trudnej chwili raz - zrobi to ponownie. To tylko kwestia czasu. Jedyne czego możesz się nauczyć, to nie popełniać dwa razy tych samych błędów i od razu darować sobie takie relacje.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
8605 f057 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viatransfuzja- transfuzja-

April 27 2018

 Zrozumiałam ,że nie ważne ilekroć będę zła, niektórych rzeczy jak i ludzi nie zmienie. Pojęłam ,że w tym marnym życiu, jedyne za co jesteśmy odpowiedzialni i mamy jakiś wpływ to za siebie, za nasz charakter i to w jaki sposób zachowamy się w stosunku do ludzi, jak i sytuacji z którymi musimy się zmierzyć w naszym życiu.
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
To, co wiecznie zawodzi, wiecznie też jest przedmiotem nadziei.
— Maria Dąbrowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl