Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

Przyjaciel to część Twojego serca, część Twojej duszy, 
który razem z Tobą patrząc na niebo szuka gwiazd. 


Wybaczanie, najszlachetniejsze cierpienie, największe zjednoczenie umysłów, najsurowsza prawda, miłość, uczynność, zrozumienie, wdzięczność, wielka radość, poczucie humoru - to wszystko co masz w sobie.

— M.
Reposted bySkydelanleniwieec
6593 bf4d
9588 fbe4 500
Reposted fromhomczi homczi viatransfuzja- transfuzja-

March 05 2017

6274 46d8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami ....
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz viaover-land over-land
1338 b4ef
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadblood badblood

March 04 2017

1322 a9d4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
To, że Cię potrzebuję, zaczyna mnie niszczyć...
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazupkaaa zupkaaa

March 03 2017

2197 4ea5
Reposted fromimyours imyours vianezavisan nezavisan
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadblood badblood
Gdzie jesteś teraz? Co się zmieniło?
Chyba zaczynam rozumieć, że każdego da się zastąpić, że nigdy nie ma "na zawsze". Próbowałam, naprawdę próbowałam, wiesz?
Być może niewystarczająco, za słabo,
być może niezauważalnie.
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek vianiskowo niskowo
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula vianiskowo niskowo
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel, "Kraina Prozaca"
Reposted fromnervure nervure vianiskowo niskowo
Niektóre rany nigdy się nie zagoją. Jesteśmy do nich przypisani, one przypisane są do nas. Możemy je przemywać jodyną ze słów, amortyzować na chwilę, zalepiać plastrem. Prędzej czy później odezwą się i będą szczypać. Myślę, że każdy człowiek ma taką ranę. Taką, która się nigdy nie zagoi. Taką, która rozdrapana może wywołać skurcze w żołądku i łzy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 vianiskowo niskowo
Mam zły dzień od paru dni.
Reposted fromboli boli viaover-land over-land
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
Reposted fromchloestephenson chloestephenson vianiskowo niskowo
3998 6b5f
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo vianiskowo niskowo
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viagreenka2000 greenka2000
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl