Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

1758 e2fc
Reposted fromretaliate retaliate viaemilyi emilyi
Każdy człowiek ma zalety i wady, któż o tem nie wie? Mają wady i zalety dziewczynki, mają i chłopcy. — A trzeba się porozumieć ze sobą, szanować, wybaczać i lubieć.
— Janusz Korczak

April 22 2017

Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viaankaottak94 ankaottak94
8188 f29b
Reposted fromSzczurek Szczurek viaankaottak94 ankaottak94
9910 dc2c 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viaankaottak94 ankaottak94
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation viabadblood badblood
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.

April 17 2017

Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass viasoko soko

April 13 2017

Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.  
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadblood badblood
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
2160 9ba3
3332 60a3 500
Reposted fromdudzia dudzia viapersona-non-grata persona-non-grata
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viapersona-non-grata persona-non-grata

April 12 2017

3410 9d71
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasprzecznosc sprzecznosc
4595 859d
Reposted fromiamstrong iamstrong viabadblood badblood

April 06 2017

3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo

March 29 2017

1467 ee5a 500
Reposted frommesoute mesoute viacasanovared casanovared
3822 f624
Reposted fromShini Shini viagingerowaa gingerowaa

March 06 2017

Przyjaciel to część Twojego serca, część Twojej duszy, 
który razem z Tobą patrząc na niebo szuka gwiazd. 


Wybaczanie, najszlachetniejsze cierpienie, największe zjednoczenie umysłów, najsurowsza prawda, miłość, uczynność, zrozumienie, wdzięczność, wielka radość, poczucie humoru - to wszystko co masz w sobie.

— M.
Reposted bySkydelanleniwieec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl