Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2017

“ Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.  ”
1053 4420

Uśmiech w oczach jest najpiękniejszym z uśmiechów.

Reposted fromvindurinn vindurinn vialovesweets lovesweets

September 11 2017

7418 809b
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viagabunia gabunia

September 10 2017

Reposted fromshakeme shakeme viamyzone myzone
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway vianiskowo niskowo

July 26 2017

Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?

July 12 2017

4588 a062
Reposted frommyjapanese myjapanese vialovesweets lovesweets
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę…
- Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
Żeby był,
żeby chciał być,
żeby nie zniknął.
— J.L.W
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo

July 06 2017

9155 22cd
Reposted fromolass olass viabadblood badblood
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaaanetaxx aanetaxx
Bóg Cię nie spyta ilu miałeś przyjaciół, ale zapyta dla jak wielu byłeś przyjacielem
— (via toshikochan)

July 02 2017

chciałabym Cię przytulić całą moją tęsknotą. 
— Zaklinaczka
6736 66cf 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viagabunia gabunia
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted frombimbka bimbka vianiskowo niskowo
Ilu ludzi samotnie przemierza życie tylko dlatego, że nie mogą być z tymi, których kochają?
— MJoannaC- “Mężczyzna z tuszem na dłoni”
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl