Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2017

Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure vianiskowo niskowo
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viabadblood badblood
Potrzebuję jednej, długiej, oczyszczającej rozmowy. Jak kiedyś.
Potrzebuję wspomnień, chcę karmić się wspomnieniami i wierzyć w to, że kiedyś właśnie tak było, że byliśmy tacy cudowni ....
— B. Opatkiewicz
Reposted fromdys dys viabadblood badblood

December 01 2017

" Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj."
— Freiya Asgard
Reposted fromthesmajl thesmajl vianezavisan nezavisan

November 14 2017

Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— (via zero-powagi)

October 29 2017

To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory vianezavisan nezavisan
Reposted frommeem meem viagabunia gabunia

October 07 2017

“ Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.  ”
1053 4420

Uśmiech w oczach jest najpiękniejszym z uśmiechów.

Reposted fromvindurinn vindurinn vialovesweets lovesweets

September 11 2017

7418 809b
Reposted fromopticculture opticculture viagabunia gabunia

September 10 2017

Reposted fromshakeme shakeme viamyzone myzone
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway vianiskowo niskowo

July 26 2017

Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl